Управление на софтуерни проекти

project managment

Защо Ръководене на софтуерни проекти?

Ръководенето на проекти, в това число и на софтуерни такива, е дисциплина, която е навсякъде около нас, скрита дълбоко в дебрите на продуктите и услугите, които ползваме… не сте съгласи? Пускали ли сте пералнята си скоро, настройвали ли сте си хладилника за режим „Ваканция!“, обичате музика? … предполагам слушате любимото си парче в Тубата (youtube.com), или пък сте се обадили на любимия човек по телефонът си? … за да може да направите всичко това някой е управлявал проект в областта на софтуерното инженерство (и не само); този някой е бил въведен (вероятно години преди въпросния проект) в управлението на продукти и знае как да ръководи подобни начинания. Искате ли да бъдете един от тези хора? Ако да? Заповядайте! Няма значение дали сте на десет или на няколко по, по, по, по … десет! В този кратък курс, ще говорим за основите на управлението на проекти, ще се спрем на следните основни моменти, в областта:

  • Ръководене на проекти – процес (Project management process)
  • Основен документ за стартиране на проекта (Project charter)
  • Управление на човешкия ресурс (Human resource management)
  • Управление на обхвата (Scope management)
  • Управление на времето (Time management)
  • Управление на бюджета (Cost management)
  • Управление на качеството (Quality management)
  • Управление на риска (Risk management)
  • Управление на комуникацията (communication management)

Какво ще знаете след двата дни?

Ще имате основни познания в областта на управлението на проекти.