Програма

Основните събития в CodeWeek Враца ще бъдат съсредоточени в два дни – на 6 октомври, събота и 7 октомври, неделя 2018г. В рамките на двата дни лекторите ще дадат основни теоритично познания по съответния модул, ще покажат някои интересни задачи. Втория ден всеки курсист ще реализира собствен малък проект.

Програма за всички модули:

Събота

  • 09,00 – 10,00 Регистрация на място (в градска концертна зала)
  • 10,00 – 10,30 Откриване на събитието (в градска концертна зала)
  • 10,30 – 12,30 Вдъхновяващи лекции (в градска концертна зала)
  • 12,30 – 13,30 Придвижване до ППМГ и обяд
  • 13,30 – 17,30 Семинар по избрания модул

Неделя

  • 10,00 – 12,30 Предимно практическа работа в избрания модул, създаване на собствени проекти
  • 12,30 – 13,30 Обяд
  • 13,30 – 15,00 Упражнения в избрания модул, работа по проектите
  • 15,30 – 16,30 Представяне на проекти
  • 16,30 – 17,00 Закриване