Софтуерно тестване (QA)

quality_assurvance
QA инженерите имат отговорната задача да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер, откривайки възможни пропуски в бизнес-логиката на продукта и тествайки възможните сценарии за неговата употреба.
Какви са задачите на един Quality assurance инженер?
Quality assurance инженерите имат ключова роля за осигуряване максимално качество на софтуера във всички негови аспекти. (съответствие с техническите изисквания и с потребностите на крайните потребители, дизайн, надеждност и издръжливост, бързина, точност, леснота за поддръжка, преносимост, сигурност на информацията и т.н.).
В зависимост от начина на работа на отделните екипи quality assurance инженерите могат да бъдат активна страна във всеки един етап от разработката на софтуера – от първоначалната разработка на изискванията към бъдещия продукт, интеграция на отделни софтуерни компоненти, през цялостното тестване поведението на софтуера и дори до неговата поддръжка.
Източник: https://telerikacademy.com/

Лектор:

Ивайло Горановски

Ивайло Горановски
QA специалист
Занимавам се със софтуерно тестване повече от 6 години. През 2012 имам изкаран сертификат ISTQB: Foundation level ,а през 2016 Advanced level: Technical Test Analyst. Занимавал съм се с почти всички видове тестване. Бил съм самостоятелен QA в екип, както и съм работел в екип с други QA. Обичам да гледам софтуера от различни ъгли и смятам, че това е една от тайните на успешния QA.

Брой места: 20

Допълнителни ресурси:
https://www.guru99.com/selenium-tutorial.html