Front-end – създаване на сайтове и уеб приложения с HTML, CSS и JavaScript

front-end logos

Защо front-end?  Уеб програмирането е на път да се превърне в най-разпространената технология в света, не само защото е сравнително лесно, но и защото при него няма ограничения за средата в която се

изпълнява – браузърите могат да отварят уеб страници и под Windows, и под linux и под Mac. Това е и основната причина
множество приложения днес да се пишат с HTML, CSS и JavaScript.

За кого е подходящ?  Този модул е предназначен за напълно начинаещи или вече запознати с тези технологии хора, които имат желанието да правят
модерни, динамични сайтове, но и да могат да създават дори игри и комплексни приложения в браузъра. За двата дни на курса
те ще научат основното за структурата на един HTML, как да го стилизират и придадат завършен вид с помощта на CSS, а в
последствие и как да го направят по-интерактивен и реагиращ на потребителски въздействия чрез JavaScript.

Какво ще постигна след курса?  След посещениято на този модул, участниците ще могат да създават статични уебсайтове от нулата, както и да им придават
основни функционалности с помощта на скриптовия език JavaScript. С още месец-два собствена подготовка всеки, посетил този модул, би бил
в състояние да кандидатсктва за front-end длъжност в успешна ИТ фирма и би имал шанс да бъде нает, наравно с останалите кандидати.

Част от разглежданите теми ще бъдат:

  • структура на HTML
  • основни тагове
  • структура на CSS
  • основни селектори
  • атрибути в CSS
  • основни операции в JavaScript
  • работа с DOM дървото и манипулирането му

Лектори: Предстои да бъдат обявени скоро!

Брой места: 30

Допълнителни ресурси:
Презентации и видео за HTML
Презентации и видео за CSS
Презентации и видео за JavaScript
Уроци на английски за JavaScript