Софтуерно тестване (QA)

quality_assurvance
QA инженерите имат отговорната задача да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер, откривайки възможни пропуски в бизнес-логиката на продукта и тествайки възможните сценарии за неговата употреба.
Какви са задачите на един Quality assurance инженер?
Quality assurance инженерите имат ключова роля за осигуряване максимално качество на софтуера във всички негови аспекти. (съответствие с техническите изисквания и с потребностите на крайните потребители, дизайн, надеждност и издръжливост, бързина, точност, леснота за поддръжка, преносимост, сигурност на информацията и т.н.).
В зависимост от начина на работа на отделните екипи quality assurance инженерите могат да бъдат активна страна във всеки един етап от разработката на софтуера – от първоначалната разработка на изискванията към бъдещия продукт, интеграция на отделни софтуерни компоненти, през цялостното тестване поведението на софтуера и дори до неговата поддръжка.
Източник: https://telerikacademy.com/

Лектори:

desislava-angelova-qa2

Десислава Ангелова
QA Lead в Experian Bulgaria
Бакалавърска степен по Приложна математика – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Магистърска степен по Бизнес Администрация – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Гимназиално образование – ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца
Quality Assurance Тест инженер със 7-годишен опит в областта на Oсигуряване на качеството.
Успешен Analyst за осигуряване на качеството с богат опит в Test дизайна, Test execution, анализ на бизнес изискванията, Разработване на тест планове, Test Оценка и Статус репортинг.
Опит на позиции, заемащи различни роли (Senior Quality Assurance, Lead Roles).
В момента QA Lead в Experian Bulgaria
Сертифициран QA – ISQTB Foundation Level, 2016
mariya-ivanova-qa

Мария Иванова
QA Анализатор в Playetch Bulgaria
Магистърска степен по Телекомуникации – Технически Университет – София
Гимназиално образование – ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца
6 години професионален опит в софтуерното тестване
3 години професионален опит като QA Анализатор
В момента QA Анализатор в Playetch Bulgaria
Опит в тестването на мобилни и desktop приложения
Сертифициран QA – ISQTB Foundation Level, 2014

Брой места: 20